bivaxt : [fars. bi... və ər. vəqt] bax vaxtsız. Mərdan şəhərə gecə bivaxt döndü. Mir Cəlal. ◊ Bivaxt xoruz kimi banlamaq – yersiz, münasibətsiz danışmaq, gözlənmədən yerindən danışmaq.