bivec : [fars. bi... və ər. vəch] bax vecsiz. Bivec adam. Bivec iş. – [Hacı Kamyab:] Mənim bir bivec qardaşım və qardaşımın da bir avara oğlu var. Ə.Haqverdiyev. [Bağır xan:] Mən deyən altı min tüfəng .. kara gələn deyildir, köhnə sistemli və bivec şeylərdir. P.Makulu.