bomj : is. [rus.] Səfil, didərgin, yeri-yurdu olmayan adam.