boyakarlıq : is. Boya ilə şəkil çəkmə işi, sənəti.