boyalıq : is. Boyaq bitən yer (bax boyaq 2-ci mənada).