bozartı : is.
1. Bozarmış rəng.
2. Uzaqdan görünən boz rəngli şey.