bozbaş : is. Ət, noxud, kartof ilə bişirilən sulu xörək; piti. [Telli:] – Ay Pərzad xala, – dedi, – yeri onları da yığ gətir bir yerdə yeyək, bozbaş asmışam. Çəmənzəminli. Bozbaşı qoyun ətindən, özü də maça və döş hissəsindən bişirərdilər. H.Sarabski.