brilyant : [fr.]
1. Cilalanmış (taraş edilmiş) almaz, çox baha qiymətli parlaq daş. Brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını yaşıl lentin üstündən taxdı. M.S.Ordubadi.
2. Brilyantdan qayrılmış, üzərində brilyant qaşlar olan. Brilyant üzük. Brilyant bilərzik. – [Oğlan:] Yəni burada, siz buyuran ən əla yekəqaş brilyant üzük .. vardır! S.Rəhimov.