buğlandırmaq : f. Buğa çevirmək, buğ halına salmaq, buxarlandırmaq.