bucaqölçən : is. xüs. Bucaqları ölçmək üçün cihaz.