bumeranq : is. [ing.]
1. Avstraliyada yerli əhalinin quş və bəzi heyvanları ovlamaq üçün işlətdikləri elastik ov silahı.
2. məc. Əleyhinə çevrilmək; əks-təsir.