buradakı : sif.
1. Bu yerdə olan, bu yerdə duran. Buradakı şeylərə toxunma. Buradakı kitabları götür.
2. Bəzən əvəz. mənasında işlənir – bu yerdə olan, yaşayan, bu yerə xas olan. [Əntiqə] buradakıların heç birindən mərifətsiz oturmaz, pis oxumazdı. Mir Cəlal.