buralı : sif. Bu yer əhalisindən olan, bu yerli. O, buralı deyil. Bu kişi buralıdır.