burovuz :
1. sif. və zərf Qaytarılmaq şərti ilə alınan, müvəqqəti istifadə üçün alınan. Burovuz paltar. – Axşamdan bir saat keçdikdə, qonşulardan burovuz alınmış əlvan lampalara neft töküb, şalbanlardan asırdılar. H.Sarabski. Beləliklə, burovuz aldığı çəkmələr İsrafil bəydən başqa heç kəsi aldada bilmədi. Mir Cəlal. [Hüseyn:] Mən hambaldan burovuz paltar ala bilərəm ki.. S.Rəhman.
2. is. Burovuz alınmış şey.