burucu : sif. və is. Toxuculuqda və başqa istehsalatda sapı burmaqla məşğul olan.