busə : is. [fars.] Öpüş. Can alıb bir busə versən ləblərindən, ey pəri! Sanma kim, Seyyid belə sevdayə eylər etiraz. S.Ə.Şirvani. [Qacar:] Deyirlər şirindir busənin dadı; O da kor bəxtimə qismət olmadı. S.Vurğun. _ Busə etmək – öpmək. Cəlil ağa isə Şəfiqəni və uşaqlarını busə edib rahat olmağa getdi. İ.Musabəyov.