buta : is.
1. Qönçə. İşlə əlim, butalar; Al-əlvan çiçəklər olsun. M.Rahim.
2. Parça üzərində badamabənzər xırda naxış, kiçik gül şəkli. O zərif butaları; Yazmaq olmaz kağızda. M.Seyidzadə.
buta 2: is. [fars.] İçində qızıl, gümüş əritmək üçün odadavamlı materialdan (gildən) qayrılmış qab.