butaforiya : [ital.]
1. Səhnə tamaşası üçün lazım olan şeylər.
2. məc. Zahiri bəzək, bərbəzək, saxta cah-cala