butulka : [rus. butı´ lka] dan. İçinə maye tökmək üçün boğazı dar şüşə. Sirkə butulkası. Şərab butulkası. Butulka zavodu. – [İsgəndər:] Amma o pulları aparıb .. versəydin, sənə iki butulka araq verərlərdi. C.Məmmədquluzadə. Ortalıqda yanı üstə aşmış bir neçə dolu butulka vardı. Ə.Əbülhəsən.