buxar : is. [ər.]
1. Bax buğ. Buxar maşını (buxarın gücü ilə işləyən maşın). – Oddan çıxar buxar saçıldıqca ab ona. Füzuli. Tər damlaları qırmızı dəmirin üstünə tökülüb buxar oldu. M.S.Ordubadi.
2. Kömür, odun, torf və s.-nin yanmasından əmələ gələn qaz. Buxar tutmaq (dəm tutmaq).