buxovlamaq : f.
1. Ayağa buxov vurmaq. Atları buxovlamaq. // Qandallamaq.
2. məc. Əl-qol açmağa, inkişaf etməyə qoymamaq, mane olmaq, əngəl olmaq, qabağını almaq. [Davud:] Daha, deyirlər, daşmır. Bəndlər onu [Kür çayını] buxovlayıb. Mir Cəlal.