buynuzlular : cəm zool. Buynuzu olan heyvanlar növü. İnək buynuzlulardandır.