cod : sif. dan. Qaba, kobud, sərt, qalın. Sən məni bazarda çustumla; Cod parçadan kostyumla görmüşdün. R.Rza. Üzünün oraburasında bitən cod tüklərin hər biri qara tikana bənzəyirdi. S.Rəhman. Sultan cəld bir hərəkətlə .. cod və çal bığını sığallayıb qədəhləri doldurdu. İ.Hüseynov. ◊ Cod su – tərkibində çoxlu əhəng duzları olan su. Cod su dərini qıcıqlandırır.