cümləsi : bax cümlətani. Tutub cümləsini, çatın qol-qola. H.K.Sanılı.