cürbəcürlük : is. Cürbəcür olma, müxtəliflik, başqa-başqalıq.