cütləşmək : f.
1. Cüt olmaq, ikiləşmək, qoşalaşmaq. // Bir-birinə yanaşı olmaq, birbirinin yanında durmaq. Qızlar cütləşib oyuna girdilər.
2. k.t. Cinsi əlaqədə olmaq (heyvanlar haqqında).