cığ : is. bot.
1. Torpağın üstünü basan süpürgəvari ot. [Elçin] altına cığ tökdü .. özünə rahat yer düzəltdi. M.Rzaquluzadə.
2. Dənizotu.
çığ 2: is.
1. Xırda qamış, qarğı.
2. Qarğı süzgəc; qarğıdan düzəldilmiş aşsüzən.