cıqqır : cıqqır çıxmamaq – qətiyyən səs çıxmamaq, susmaq. [Müqim bəy:] Mən böyük olan mahalda gərək alt-üst bir cıqqır çıxmasın, lələ! S.Rəhimov. Cıqqırını çıxarmamaq (çəkməmək) – heç dinməmək, qətiyyən səsini çıxartmamaq, susmaq. Qır döşəmə üzərinə yıxılmış qoca isə cıqqırını çıxarmayırdı. Ə.Məmmədxanlı.