cırnatmaq : f. Qəsdən hirsləndirmək, acıqlandırmaq; özündən çıxartmaq.