cızıq : is. Xətt. [Veys] ..dönüb gücənəgücənə divara dikinə yanaşı üç cızıq, köndələninə yanaşı iki cızıq çəkdi. Ə.Əbülhəsən. Sultan ayağa qalxanda kreslonu elə qəzəblə itələdi ki, parket döşəmədə ağ qoşa cızıqlar düşdü. İ.Hüseynov. ◊ Cızığından çıxmaq – həddini aşmaq, qudurmaq, cığırından çıxmaq. Necədi, əzizim! Bir də məni təngə gətirərsən? Bir də cızığından çıxarsan? C.Məmmədquluzadə. Cızığını aşmaq – bax cızığından çıxmaq.