cızıqlamaq : f. Cızıq çəkmək, xətt çəkmək. // məc. Cızma-qaralamaq, yazmaq. [Səlim Zərnişana:] Mənim heykəlim, başımın ucalığı balalarımdır, bir də bax bu mürəkkəblədiyim, cızıqladığım kağızlardır. B.Bayramov.