cüssəli : sif. Boy-buxunlu, gövdəli, cəsamətli, qamətli. Cüssəli kişi. – Rüstəm kişi atın üstündə çox şad oturmuşdu və olduqca cüssəli (z.) görünürdü. M.İbrahimov. Siz sağa baxdıqca müxtəlif cüssəli, cürbəcür boybuxunlu kişilər gözünüzün qabağından ötüb keçəcəklər. Ə.Vəliyev. Əbdül ağa elə birinci gün Səttarxandan öyrəndi ki, bu cüssəli qonaq [Namaz] Səhlan kəndində anadan olmuş, hələ gənc ikən Bakıya neft mədənlərində işləməyə getmişdir. P.Makulu.