cəldləşdirmək : f. Sürətini artırmaq, yeyinlətmək.