cəngavər : sif. [fars.] Cəsarətli, məharətli döyüşçü, yaxşı vuruşan, döyüşlərdə bişmiş döyüşçü; döyüşkən. Cəngavər tayfalar. – [Çopo:] Cənubda cəngavər xalqlar var, məni göndər də ordu toplayım. Çəmənzəminli. [Südabə:] Səyavuşun sağlığına içdilər; O həm gənc və gözəl, həm də cəngavər. H.Cavid. // İs. mənasında. Çox keçməmiş Girdman cəngavərləri böyük meydanda dəniz kimi dalğalanıb təlatümə gəldilər. M.Hüseyn. // Ba x rıtsar.