çəpik : is. Alqış, əl çalmaq. _Çəpik çalmaq – alqış əlaməti olaraq əllərini bir-birinə vurmaq, əl çalmaq. ..Bəylər də qaqqıldayaqaqqıldaya qızların oynamağına çəpik çalırdılar. C.Məmmədquluzadə. Yallı gedir ağacları, çəpik çalır yarpaqları. M.Müşfiq.
çəpik 2: is. [“çevik” sözünün təhrif edilmiş forması] Zirək, diribaş.