camaat : is. [ər.] Bir yerə toplanmış adamlar, xalq kütləsi. Nümayişdə xeyli camaat iştirak edirdi. – Camaatdan “urra” səsləri ucaldı və musiqi alqış marşları çaldı. H.Nəzərli. // Ümumiyyətlə, adamlar. Camaatı çağırın, danışaq. Bu işdən camaatın xəbəri yoxdur. – [İmran:] Camaatımız azlıq eləyir. M.Hüseyn. [Aydın Səkinəyə:] Siz bu gün tənəffüs zamanı camaatı yığın.. H.Seyidbəyli. // Əhali. Kənd camaatı.