cavahir : is. [ər.] Qiymətli daş (almaz, yaqut və s.). [Səkinə xanım:] Ağa Həsən istəyir məni başdan-ayağa cavahirə də tuta, mən ona gedən deyiləm. M.F.Axundzadə. // Cavahirdən qayrılmış, düzəldilmiş. Cavahir qolbaq.