ciblik : is. Cib tikməyə ayrılan parça. // Sif. mənasında. Ciblik parça.