cingiltili : sif. Zil, nazik. Şahpərinin cingiltili səsindən diksinən oğlan əlini lampadan çəkdi. B.Bayramov. Silaya indi elə gəldi ki, [qızın] ağ əllərini belə görür, cingiltili, şən səsini eşidirdi. S.Vəliyev. ◊ Cingiltili samit dilç. – səs tellərinin iştirakı ilə tələffüz edilən səs (“kar samit” ziddi).