çoxca : sif. və zərf Çoxlu, lap çox, olduqca çox, bolluca. Çoxca yemək. – Çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör! M.Ə.Sabir.