cütlük : is. Cüt olma; ikilik, qoşalıq; cüt şeyin halı.
cütlük 2: is. Cüt sürülən yer. [Nərgiz] ata-anasından izin alıb, kəndin qırağındakı cütlüyə bənövşə yığmağa .. getdi. “Məktəb”.