dördayaqlı :
1. sif. Dörd ayağı olan. Dördayaqlı masa.
2. is. Dörd ayağı üzərində gəzən; heyvan. Hacı Səməd ağa rəiyyəti qapıda gəzən dördayaqlılardan seçmir. Ə.Haqverdiyev.
3. Bax dördayaq1 1-ci mənada. Mahmud əminin iki ayağı varsa, ikisini də sanki satın alıb, dördayaqlı yüyürərək kəndə getdi. B.Talıblı.
dördayaqlı 2: is. Sacayaq növü.