dördsinifli : sif. Dörd sinfi olan. Dördsinifli məktəb.