dövri : sif. [ər.]
1. Bax dövrəvi. Dövri hərəkət.
2. Müəyyən vaxtlarda çıxan. Dövri mətbuat.
3. Vaxtdan-vaxta təkrar edən, müəyyən vaxtlarda (dövrlərdə) baş verən; vaxtaşırı. Xəstəliyin dövri tutmaları.