dövriyyə : is. [ər.]
1. iqt. Gəlir əldə etmək və təkrar istehsal üçün pulun, malın dövr etməsi, tədavülü. Pul dövriyyəsi. Mal dövriyyəsi. Müəssisənin illik dövriyyəsi.
2. xüs. Hər hansı bir işin, əməliyyatın, prosesin təkrar edən dövrü; dövretmə. Tarlada toxum dövriyyəsi. Gəmilərin dövriyyəsini sürətləndirmək.