döyüşçü : is. Sıravi əsgər. Komandir və döyüşçülər. – Meşədə minlərlə döyüşçünün yerləşdiyinə baxmayaraq, bir səs belə eşidilmirdi. M.S.Ordubadi. Başqa bir döyüşçü həyəcanla serjanta tərəf gəlir. Ə.Məmmədxanlı. _ Arxa döyüşçüləri məc. – müharibə vaxtı cəbhə arxasında çalışanlar haqqında.