dəhşətləndirmək : f. Dəhşətə salmaq, son dərəcə qorxutmaq.