dəlilsizlik : is. Dəlil, sübut olmaması; sübutsuzluq, əsassızlıq.