dənəvər : sif.
1. Dənəli, dənlər halında, dənələri iri olan. Dənəvər gübrə. Dənəvər torpaq.
2. Dənələri bir-birindən seçilən, qarışıq olmayan. Yaxşı dəm çəkmiş plov dənəvər, elastik .. olmalıdır.