dərbəndi : is. [Dərbənd şəhərinin adından]
1. İrigiləli kəmşirin üzüm növü. Dərbəndidən doşab olmaz.
2. Azərbaycan oyun havalarından birinin adı. Dərbəndi oynamaq.